CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TỔNG THỂ DÀNH CHO TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN TỪ 3-12 TUỔI.

1. CHƯƠNG TRÌNH HỌC - Từ thứ Hai - Thứ Sáu, từ 8h30 - 11h30. - Học Phí: 7.500.000/tháng - Phụ đạo từ 11h30 – 16h30 (theo yêu cầu của phụ huynh, không bắt buộc): 3.000.000/tháng 2. CHƯƠNG TRÌNH HỌC NGOÀI GIỜ - Thứ Hai,

nang khieu sai gon, nang khieu tre em, nang khieu, cong ty nang khieu sai gon, nang khieu bam sinh

0916209602 Mon - Fri: 9:00AM - 5:00PM Sat - Sun: Closed
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TỔNG THỂ DÀNH CHO TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN TỪ 3 TUỔI-12 TUỔI.

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TỔNG THỂ DÀNH CHO TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN TỪ 3 TUỔI-12 TUỔI.

Học tập, vui chơi, giải trí và rèn luyện sức khỏe là mục tiêu đào tạo mà trường Năng Khiếu Sài Gòn...

Xem chi tiết